• جواد حیدریان   javadheydarian@

      1397/07/07 ساعت 11:52

      بعد انقلاب کشت انگور جای خود را به کشت درختان پرمصرفی مثل سیب داد. انگور آب کمی مصرف می‌کرد و صنایع پیرامون آن مانند مشروب‌سازی زیاد و از نظر اقتصادی به صرفه بود.تفکر ناپایدار نتیجه‌اش خشکی دریاچه‌ها،افزایش بیکاری و فقراست. حتی میان #مشروبات_دست‌ساز و #محیط‌زیست رابطه‌ وجود دارد!