• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1397/12/27 ساعت 02:05

    نتایج تحقیقات: #مشارکت_مدنی با تعطیلی #روزنامه‌های محلی پایین می‌آید
    در فاصله ۲۰۰۴-۲۰۱۵،بیشتر از ۱هزار و۸۰۰ نشریه چاپی در سراسر #آمریکا(ادغام یاتوقف انتشار)تعطیل شده‌اند
    *مطلب مال تابستانه،اما جالبه
    Civic engagement declines when local newspapers shut down