• سید محمدرضا میرتاج الدینی   SMirtajodini@

    1399/04/21 ساعت 14:52

    مسکن انقلاب در راه است.
    طرحی را تحت عنوان طرح ملی #مسکن_انقلاب آماده کرده‌ایم تا خانه اولی‌ها، کسانی که در حاشیه شهرها سکونت می‌کنند و همچنین کسانی که خانه‌هایشان فرسوده است، از این طریق بتوانند خانه دار شده و یا آنکه خانه‌های خود را بازسازی کنند.

    http://mehrnews.com/xRvjL