• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

      1397/09/27 ساعت 14:09

      #bbc :فرانسه خواستار توضیح ایران در مورد مرگ یک فعال در زندان شد وزارت خارجه ایران در واکنش به کشته شدن۷نفر و دستیگری ۱۷۰۰ نفر در فرانسه: #مساله_داخلی است ما دخالت نمی‌کنیم #انفعال،امیدواری واهی وخودباختگی حتی اجازه نمی‌دهد مثل خودشان لااقل ادای یک شیر بی یال و کوپال را درآورند