• خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1397/08/11 ساعت 09:05

  #ملیکازارعی: پیرو مطلبی که این روزها مبنی بر حضور خواهر جان(#مریلازارعی) به عنوان #مجری در یکی از برنامه‌های تلویزیونی مطرح شده لازم می‌دانم توضیحاتی بدهم:
  خواهر جان هنوز مشتاق خلق شخصیت‌های متنوع است و صد البته عرصه اجرا و بازیگری برایش کاملا مجزاست.
  #صبا

 • میتوانی مثل @t_alidoosti درتوئیتر هشتگ منافقین وضدانقلاب راعلیه حجاب و ارزشهای کشورت ترند کنی و میتوانی مثل #مریلازارعی درجاییکه حتی نمیدانی دوربینی هست،باحوصله برای مرد اجنبی ارزشهایت راتوضیح بدهی که چرا نمیتوانی بااو دست بدهی.
  بازیگر معمولی باید بابازیگردان فیلمهای مهم فرق کند.