• احسان محمدی   ehsanm92@

      1397/09/12 ساعت 19:10

      کیفیت تصاویری که کاوشگر #مریخ_نورد از سطح این سیاره به زمین فرستاده از کیفیت تصاویر ارسالی ورزشگاه آزادی به اکباتان بهتره! با این همه؛ مرگ بر امریکا و ما جورابشون رو بادبان می‌کنیم!