• داوود حشمتی   heshmatid@

   1398/03/03 ساعت 17:24

   واکنش علم‌الهدی به سخنان روحانی درباره میزان اختیارات:
   آنهایی که گفتند به ما اختیار بدهید، چند ماه بعد سفیدآب و سرخاب کردند و #توالت کرده از این مملکت #فرار کردند.
   آقای علم‌الهدی متوجه نشده که با این حرفها در واقع ادعای #روحانی در نداشتن اختیار را #تایید کرده
   #مرسی_که_هستی