• مصطفی وثوق‌ کیا   MOSTAFAVOSOGH@

    1397/11/26 ساعت 18:21

    #مرتضی_صالحی عکاس این عکس به صبح نو گفت ابتدا که عکس را گرفتم خیلی متوجه ان نبودم ولی وقتی داشتم بازبینی می‌کردم و به این عکس رسیدم دیگر نتوانستم عکاسی کنم @sobhe_no

  • روزنامه‌ جام‌ جم   jamejam_ir@

    1397/11/27 ساعت 12:28

    شبی که آه کامل شد #مرتضی_صالحی عکاس عکس‌های روز استقبال شهدای حادثه تروریستی اخیر، به جام‌جم از همسری که تاب رساندن خود به شهید را نداشته و از پدر شهیدی که تماسی خیالی با فرزند شهیدش برقرار می‌کرده است می‌گوید: https://goo.gl/Yo۳f۷M