• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/11/10 ساعت 13:02

    برگزاری #دادگاه غیرعلنی ۸ متهم به جاسوسی از #مراکز _نظامی کشور

    جلسه محاکمه ۸ متهم #جاسوسی از مراکز نظامی کشور صبح امروز به صورت غیرعلنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و با حضور مستشار دادگاه برگزار شد.

    /ایسنا