• محمد نبی حبیبی   Mnabi_Habibi@

    1397/05/23 ساعت 22:46

    ده‌ها راه‌حل اقتصادی در داخل و خارج برای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد. دیپلماسی خارجی دولت بیش از هر زمان باید فعال باشد و با جهان به‌ویژه شرق تعامل سازنده داشته باشد. دولت با اراده انقلابی و کار جهادی قطعاً می‌تواند از این مرحله به سلامت عبور کند. #اتمام_حجت #مذاکره_نمیکنیم