• اون لحظه‌ای که #اصلاح‌طلبها بعد از دو سال فحش دادن به #ترامپ امروز صبح مجبور شدن بیان توییت کنن در راستای تشویق #مذاکره_بدون_پیش_شرط با آمریکا،اون لحظه معنی‌دقیق کلمه اصلاح‌طلبیه: تغییر اندیشه با تغیبرات فصلی، نداشتن‌ رویکرد پایدار و طبعا تاثیرگذار ودرآخرمهره بودن ولذت بردن ازآن!