• وفا علی کمالیان   VafaKamalian@

  1399/10/09 ساعت 19:21

  هیجانات، وقتی مدیریت نشده باشند، مانند یک پرده، جلوی خیلی چیزها، مثل حیا، ادب، قدرشناسی، عقل و …، را میگیرند.
  #مدیریت_هیجان
  #هوش_هیجانی

 • وفا علی کمالیان   VafaKamalian@

  1399/09/01 ساعت 23:36

  امیدوارم تا من زنده‌ام، یک نفر «ریسک» کنه و برای مربیان و بازیکنان حرفه‌ای، یک دوره‌ی «توسعه‌ی مهارتهای رفتاری» و «مدیریت هیجان» بگذاره.
  بنده خدا محمود فکری هم در همان دام گرفتار شد …
  بشمارم قبلی‌ها را؟ یا یادتان هست؟
  #نقش_رفتار
  #مدیریت_هیجان