• سینا رحیم پور   sinarahimpour@

    1398/01/05 ساعت 15:45

    یکی از اصول #مدیریت_بحران که هیچ توجهی بهش نمیشه #مدیریت_ریسک هست مدیریت ریسک به ما کمک می‌کنه فرآیندها تحلیل شه و از وقوع بحران جدی جلوگیری شه! اما رسما مدیریت ریسک توی ایران هیچ جایگاهی نداره تا بحرانی به وجود نیاد مدیریتی به وجود نمیاد که اونم شاهدیم چجوری داره انجام میشه

  • عبدالناصر همتى   _ahemmati@

    1396/09/20 ساعت 21:10

    امروزدرجلسه اختتامیه جشنواره جلوگیری از #سوانح_حوادث ،فرصتی شدتامجددا«حوادث یکسال گذشته ، شرایط نامطلوب امر پیشگیری وایمنی و #مدیریت_ریسک درکشورراتشریح وخسارتهای فاجعه بارآن رابازگو کنم. مجدا»براین نکته تاکید کردم که به یک #عزم_ملی دراین زمینه نیاز داریم.