• وحید رویانیان   rouyanian@

      1398/01/29 ساعت 23:30

      آلبرت اینشتین میگه:«احمقانه‌ترین خواستۀ بشر این است که انتظار دارد با تکرار روش‌های همیشگی‌اش به نتایج متفاوت برسد …!» بااین حال، بعضی از دوستان همچنان قصد ندارند از روشهای همیشگی دست بکشند …! #تغییر #مدیریت_تغییر