• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

    1397/09/09 ساعت 16:01

    هرچه که به انتخابات #مدیرمسئولان نزدیک می‌شود رفتارهای غیر اخلاقی بیشتر می‌شود به جای اتهام زدن کاش دوستان #حسین_انتظامی بیایند واز کارهای مثبت این چند سال به عنوان نماینده مطبوعات در هیات نظارت گزارش دهند انگار فراموش شده که گردش نخبگان که یک امر بدیهی است