• محمد مهدی زاهدی   Zahedi_ir@

    1397/02/18 ساعت 19:05

    آقای روحانی! نه ترامپ برای ما تهدید است نه خروج از برجام. تلگرام هم مشکل امروز مردم نیست. نرخ ارز و بهای سکه هم اگر بخواهید قابل کنترل است. چالش امروز کشور وجود برخی #مدیران_نالایق و #اشرافی هستند که به مدد لابی گری و زد و بند بر کرسی‌های قدرت چنبره زده اند.