• خبرگزاری ایرنا   @irna_1313@

    1396/12/15 ساعت 14:04

    در جلسه ستاد ملی #زن و #خانواده با حضور رئیس جمهوری؛ _ شاخص‌های اصلی عدالت جنسیتی تصویب شد _ طرح برنامه ملی ارتقای نشاط و تندرستی #زنان و #دختران بررسی شد _ ارائه گزارشی از افزایش انتصاب #مدیران_زن در دستگاه‌های اجرایی