• محمد بلوچ زهی   mohamad_balochz@

      1397/09/27 ساعت 19:24

      #آتش_سوزی تازه یک روی #مخاطرات_تحصیلی دانش آموزان مناطق محرومی چون #سیستان_بلوچستان است که جان شیرین آینده سازان را تهدید می‌کند. باید خطر ریزش سقف‌های لرزان و فرسوده،مدارس بدون حصار کنار جاده‌ای،نبود آب شرب خطر مسمومیت دانش آموزان و … را به لیست مخاطرات تحصیلی این مناطق افزود.