• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/01/22 ساعت 13:49

    تو را با تمام شعر وعشق و شور و رنگ و بزرگواری که داشتی و آموختی همیشه به یاد می‌آورم. از امروز هر وقت دلتنگی امانم را بگیرد، می‌دانم در سینه‌ی هر کبوتری هستی که از دست و دهانِ امنِ تو دانه چیده و حالا در آسمان پرواز می‌کند …فراموشم نکنی باغبانِ دلم.. #محمد_ابراهیم_جعفری

  • الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1398/01/24 ساعت 16:06

    بوی همه‌ی گیاهان معطر نثار نفست … آرام‌باش! برای خوابیدن هزار قرن داریم و برای بوییدن یک نفس … بلندترین نفس‌هایم در شانه‌هایت بیدار باش! تا همه‌ی پونه‌ها را آب نبرده است عاشقانه در کار باش … . #محمد_ابراهیم_جعفری ۷۴.۹.۴ . پروازت یک ساله شد …