• محمد مهاجری   Mohmohajeri@

    1396/11/05 ساعت 17:52

    آقای #محمددهقان نماینده طرقبه که تنها اقدامش درمجلس،فحش دادن به #برجام است،امروز گفته است مردم جز رهبرمعظم انقلاب هیچ مسئولی را صادق نمی‌دانند. مدتها بود فکر می‌کردم حرفهای حضرت ایشان به عنوان یک مسئول، در ضدیت با برجام صادقانه است؟ جوابم را گرفتم!