• روزنامه‏ اعتماد   EtemadDaily@

    1398/05/13 ساعت 10:19

    گفتگوی #میثم_سلیمانی با #محسن_حکیم در #اعتماد امروز؛ تغییر موضع عربستان در قبال ایران قابل انکار نیست @msr۵۲۰۰۴

  • فرید مدرسی   faridmod@

    1397/10/03 ساعت 12:35

    آیت‌الله #حکیم و پسران؛ تنها یکی از آنان، مهدی حکیم در آن زمان به اتهام جاسوسی و براندازی تحت تعقیب رژیم بعث صدام بود، در تصویر نیست. از راست: عبدالهادی حکیم، ابراهیم یزدی، عبدالعزیز و محمدباقر حکیم، آیت‌الله سید #محسن_حکیم، کاظم، یوسف، محمدحسین، محمدرضا، عبدالصاحب و علا حکیم.