• خبرگزاری ایلنا   ilnanews@

    1397/04/07 ساعت 20:49

    #محجوب در همایش ملی احزاب:قانون جدید، #احزاب را خائن می‌داند دبیرکل خانه #کارگر با بیان اینکه قانون جدید احزاب ضد حزب است، گفت: #قانون_احزاب طوری نوشته شده است که گویی احزاب خائن و وابسته به خارجی‌ها هستند و باید مدام مراقب آنها بود. https://www.ilnanews.com/fa/tiny/news-۶۳۸۶۴۵ …

  • خبرگزاری ایلنا   ilnanews@

    1397/04/05 ساعت 12:02

    #محجوب:شرایطی را به وجود نیاوریم که قوای #مقننه و #مجریه دچار تنش شوند نماینده تهران تاکید کرد: اینکه ما در فضایی احساسی تصمیم بگیریم بعدا گفت‌و‌شنودهایی را ایجاد می‌کند که باید از آن پرهیز کنیم. شرایطی را به وجود نیاوریم که قوه مقننه و قوه مجریه دچار تنش شوند.

  • #محجوب :نمایندگانی که با بلیط #روحانی به #مجلس آمدند باید به کل وزرا رای دهند. اولا اگه بلیطی بوده، بلیط #خاتمی بوده دوما عجب استدلالی!!!