• سال‌های اول خبرنگاری آخر یه برنامه نوشته‌ای از وزیر کشور به من دادن ،نوشته بود، از فردا با #محتکران برخورد می‌کنیم، خبر ما ویژه رفت اما یه روزنامه اونو چجوری برداشت نمی‌دونم، دردسری شد البته اقای وزیر هم کلهم زیرش زد ! حرفم اینه عمرا این کشور پتانسیلی به نام #محتکر را ازدست بده