• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/11/05 ساعت 13:49

    آنکه در دل مردم خانه کرد، صاحبخانه شد، از مستاجرهای یکی_دو روزه دلگیر نشوید. در عصر جدید هر کس این بخت را دارد که چند دقیقه به #شهرت برسد اما #محبوب ماندن به یک #آن نیاز دارد که بسیاری از اینها ندارند. قبل از قضاوت، متن کامل را بخوانید https://www.asriran.com/fa/news/۶۵۱۱۲۵

  • دوم خرداد؛ #ناصر_حجازی پنجم خرداد؛ #ناصر_ملک_مطیعی «ناصر»‌های دوست داشتنی و #محبوب برای رفتن #خرداد را برگزیدند! امان از این خرداد پرحادثه …. امان از این خرداد رازآلود …