• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1398/03/11 ساعت 13:22

    از #انتخابات۸۸ به بعد خیلی‌ها گفتند #محاکمه_علنی رهبران جنبش سبز راه برملا شدن #دروغ و باز شدن مشت خالی آنهاست؛ از سردارنقدی گرفته تا شریعتمداری و زاکانی وبسیج دانشجویی و … . کاش آنها همین مطالبه را برای دادگاه #رضا_خاتمی مطرح میکردند تا مشخص شود چقدر به حرف خودشان ایمان دارند.