• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

      1397/10/30 ساعت 21:06

      «آن‌جا که نامی نیست» تازه‌ترین مجموعه شعر استاد #یوسفعلی_میرشکاک است با مضامینی عاشقانه که با طرح جلد زیبایی از دوست عزیز و مبتکرم #مجید_زارع منتشر شده. اولین بیت این مجموعه: گفتی از اتفاقی که تازه‌ست، کهن داستانِ جهان؛ عشق اتفاقی که همواره بوده‌ست، باستانی‌ترین داستان؛ عشق