• مسعود آسیما   asima1357@

    1397/12/26 ساعت 09:12

    بسیاری از نوزادانی که رها می‌شوند، به مراقبت‌های درمانی و بیمارستانی نیاز مبرم دارند و تا زمانیکه مراحل قانونی صدور شناسنامه و کارت ملی آنها طی شود، امکان بیمه شدن آنها فراهم نبود. تفاهم نامه بیمه افراد #مجهول‌الهویه کار بزرگی بود که پس از سالها دیروز محقق شد. #بهزیستی