• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1398/01/21 ساعت 16:42

    پایگاه رادیو پیام #اسرائیل با نشر این عکس: همزمان با پوشیدن یونیفرم سبز #سپاه توسط نمایندگان مجلس ایران و #مجریان تلویزیون ج.ا، در تلویزیونهای فارسی خارج مثل صدای آمریکا، بی بی سی، من و تو و ایران اینترنشنال اغلب مجریان آنها هم #سبز پوشیدند، امری که نمی‌تواند تصادفی باشد!!

  • روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/11/23 ساعت 17:00

    #مجریان صداوسیما نباید از واژگان غیر فارسی استفاده کنند #حداد_عادل رئیس #فرهنگستان زبان و ادب فارسی در برنامه تلویزیونی «شب شعر» مجریان #صداوسیما را مورد انتقاد قرار داد و گفت: مجریان صدا و سیما نباید از واژگان غیرفارسی استفاده کنند. /ایرنا