• حمید داود آبادی   hamiddavodabadi@

    1397/10/07 ساعت 02:13

    مادر حاج احمد #متوسلیان ۳۶سال است که دلش گرفته قلبش شکسته روزخوش ندیده حالش خوش نیست آسمان دلش بارانیست میسوزد ومیسازد از تیرماه غم انگیز۱۳۶۱که: پسرش را جانانش را آرام دلش را جگرگوشه‌اش را ربودند #حمید_داودآبادی متن کامل در: http://www.instagram.com/hamiddavodabadi http://elegram.me/hdavodabadi