• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1397/05/01 ساعت 13:42

    همیشه پای متفرقه‌ها در میان است! در بهار امسال بیشترین افزایش وامهای بانکی مربوط به بخش متفرقه با رشد ۱۲۴ درصد بوده است. #بانک_مرکزی میگوید وام هایی که در بخش کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان، بازرگانی و خدمات نباشد، #متفرقه محسوب میشوند، حالا خدا می‌داند با چه هدفی پرداخت میشوند!

  • ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1397/05/20 ساعت 08:09

    بیشترین درآمدی که خانوار‌های شهری در سال گذشته به دست‌ آورده‌‌اند از طریق درآمدهای #متفرقه بوده. نیمی از درآمدهای خانوار نه از طریق مشاغل #مزد و حقوق‌بگیری بوده و نه از طریق مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی. سهم ۴۹.۶ درصدی درآمدهای متفرقه بی‌سابقه است. #مرکز_آمار #تجارت_نیوز