• حسین مهرزاد   mhmehrzad@

    1398/08/09 ساعت 10:47

    کشف کارآگاهان روزنامه جوان: #مای_لیدی شما را به استادیوم آورد!
    «همزمان با ورود زنان تبلیغ لوازم بهداشتی زنان در ورزشگاه برای اولین بار رقم خورد.بهتر است دوستان تحلیلگر قدری به جریان قدرتمند اقتصاد سرمایه‌داری در ایران نگاه بیندازند تا ردپای انگیزه‌های اقتصادی را به وضوح ببینند»