• ماهنامه پیوست   Peivast@

    1398/04/05 ساعت 15:22

    ۵- در پایان این رویداد نیز پنلی با عنوان ماینینگ خوب بد زشت برگزار شد. در پنل صحبت‌های مخالفان ماینینگ چندان طرفداری نداشت و بیشتر حاضران در سالن رویداد طرفدار #ماین بودند. متن کامل این خبر را می‌توانید از طریق لینک زیر بخوانید: http://pvst.ir/panelmining #MiningGoodBad

  • ماهنامه پیوست   Peivast@

    1398/04/04 ساعت 17:20

    ۲- صمدی راد: بی قاعده به ماینینگ پرداختن آفت است. #ماین خانگی آفت است. #MiningGoodBad @MohamadSamadird – at Faculty of Computer and Information Technology Engineering | دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

  • در ایران #فین‌تک به اشتباه معادل #پرداخت معرفی شده و جدیدا هم که #ماین و #ماینینگ شده کعبه آمال یک سری از فین‌تک. نه این طور نیست. ببینید دارند چه کار می‌کنند در دنیا زیر نام فین‌تک.