• ماهنامه پیوست   Peivast@

  1398/04/05 ساعت 15:22

  ۵- در پایان این رویداد نیز پنلی با عنوان ماینینگ خوب بد زشت برگزار شد. در پنل صحبت‌های مخالفان ماینینگ چندان طرفداری نداشت و بیشتر حاضران در سالن رویداد طرفدار #ماین بودند.
  متن کامل این خبر را می‌توانید از طریق لینک زیر بخوانید:
  http://pvst.ir/panelmining
  #MiningGoodBad

 • ماهنامه پیوست   Peivast@

  1398/04/04 ساعت 17:20

  ۲- صمدی راد: بی قاعده به ماینینگ پرداختن آفت است. #ماین خانگی آفت است.
  #MiningGoodBad
  @MohamadSamadird – at Faculty of Computer and Information Technology Engineering | دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 • در ایران #فین‌تک به اشتباه معادل #پرداخت معرفی شده و جدیدا هم که #ماین و #ماینینگ شده کعبه آمال یک سری از فین‌تک.
  نه این طور نیست.
  ببینید دارند چه کار می‌کنند در دنیا زیر نام فین‌تک.