• دعای #امام_سجاد (ع)درماه رجب: اى خدایى که مالک حاجتهاى نیازمندان ودانابه اسرارخاموشانى هرسؤالى رابه لحظه میشنوى و پاسخش راآماده دارى اى خدا!وعده‌هایت همه صادق نعمتت فراوان و رحمتت وسیع است پس برمحمدوآل محمد(ص)درودفرست وحوایج مرادردنیاوآخرت برآورکه توبرهرچیز توانایى #ماه_مهربانی