• احسان تقدسی   demokracy@

  1398/03/02 ساعت 11:23

  روایت یک متخصص اعصاب و روان از سریال‌های #ماه‌رمضان تلویزیون

 • عباس آخوندی   AbbasAkhoundi@

  1398/02/06 ساعت 10:39

  تحولات جدید …برخی عرصه‌ها را …درنوردیده، و پاره‌ای از کسان را که بین #ادبیات‌دینی که از بستر عرف و قدس مایه می‌گیرد و #جوهردین که بر بنیاد وحی و عقل استوار است، فرق نمی‌نهند، نگران کرده [است]. استاد #صادق‌آیینه‌وند در اسقبال #ماه‌رمضان https://t.me/AbbasAkhoundi/۳۹۷ …

 • احسان تقدسی   demokracy@

  1397/04/27 ساعت 15:43

  امروز به آن لحظات ملکوتی و رویایی دم افطار #ماه‌رمضان فکر می‌کردم که ‌#احسان_علیخانی با گریه و ضجه هزارتومن هزارتومن‌های مردم را برای آزادی زندانیان جمع می‌کرد. با سود یک هفته اون سه میلیارد ثامن الحجج چند زندانی آزاد می‌شدند؟!

 • احسان تقدسی   demokracy@

  1397/03/20 ساعت 12:17

  خیلی هامون سعی میکنیم کارهای اداری مونو که مستلزم رفت و آمد تو خیابان هاست به بعد از #ماه‌رمضان منتقل کنیم تا روزه داری راحت‌تری داشته باشیم.حالا درهمین ماه رمضان #اسرائیل دهها فلسطینی را که درمیان شان کودک هم کم نیست به شهادت رساند. خجالت میکشم روزه خود را با روزه آنهاقیاس کنم.

 • احسان تقدسی   demokracy@

  1397/02/26 ساعت 21:37

  دوستی میگفت همکاران شرکت شان در #کانادا به احترام وی در #ماه‌رمضان جلوی او غذا نمی‌خوردند. بماند ک در همین #تهران اساسا روزه خواری علنی برای برخی مایه مباهات است.