• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/04/13 ساعت 18:47

    اغلب با این نظریه مواجه میشویم که نظام #جباریت خودبه‌خود فرو خواهد ریخت و متلاشی خواهد شد. اما تجارب تاریخی بر چنین برداشتی صحه نمیگذارند و آنرا تأیید نمیکنند. تاکنون هرگز پیش نیامده است که قدرت راسا وادهد و از اریکه به زیر آید. #مانس_اشپربر #نقدوتحلیل_جباریت

  • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/04/13 ساعت 18:41

    اکثراً آدم‌ها به این علت از لحاظ سیاسی هرگز عاقل نمی‌شوند که آنچه را بر آنها مى گذرد،تازه موقعی درک می‌کنند که به گذشته تبدیل شده باشد،تازه هنگام از سر گذراندن دوباره آن می‌فهمند که چه چیز هایی را بار اول به آن سادگی فراموش کرده بودند. #قطره_اشکی_در_اقیانوس #مانس_اشپربر