• سید امیر سیاح   amirsayah1@

  1398/01/29 ساعت 23:31

  کسی که میگوید #جنگنده_کوثر مال ۵۰سال پیشه، ذهنیت خودش مال ۳۰۰سال پیشه یعنی اواخرصفویه که ایران در لبه #فناوری جهانی قرارداشت اما اروپا با جهش فناوری، جلوافتاد وبه روشنفکران ما تلقین کرد نمیتوانید هروقت نشان داده‌ایم #مامیتوانیم، مسخره وسفسطه میکنند تا #خودباوری مارا بشکنند

 • مهدی انجیدنی   anjidani@

  1397/09/16 ساعت 09:09

  در کشوری که به خاطر فناوری‌های پیشرفته و بومی موشکی، هسته‌ای، فضایی(ماهواره) توسط ابرقدرت‌ها تحریم شده است، عجیب است که برخی مسئولین وجود دانش و فناوری رایانش ابری و پیام رسانی را باور ندارند !! #مامیتوانیم #گپ بازار خود را جهانی تعریف کرده و چشم به حذف رقبا و فیلترینگ ندارد

 • سید امیر سیاح   seyedamirsayah@

  1397/03/14 ساعت 11:49

  خودکار باکیفیت ساخته‌ امابرای فروش درایران وانمودکرده کانادائیه #کالای_ایرانی مرغوب که رویش نمی‌نویسند ساخت ایران زیادداریم تحقیرتوان ایرانی شوم‌ترین میراث پهلوی و #مامیتوانیم ملی‌ترین آموزه #روح_الله بود اماسایه شوم پهلوی هنوزهست و آموزه ملی #خمینی هنوز بررفتار ایرانیان موثرنشده