• نوید استاد رحیمی   journalistnavid@

    1397/04/30 ساعت 16:13

    و چقدر این سامان #قدوس آمادست. تو ۱۱ دقیقه دو گل زده و خودش رو هشت گله کرده. مثل بازی با #مالمو، این بار مقابل ترلبورگس ایستگاهی زده. ۸ بازی در ۱۴ هفته فعلا. احتمالا آخرین بازی برای #اوسترشوندس