• یاشار سلطانی   yasharsoltani@

      1396/12/08 ساعت 20:46

      مرتضی حاجی پس از استخدام پسرش در همشهری، در اوج بحران مالی و با وجود چند خودروی مناسب در موسسه، یک سواری مزدا به قیمت ١٢١ میلیون تومان را از جیب مردم خریداری کرد. #ژن_خوب #ماشین_خوب