• حمید داود آبادی   hamiddavodabadi@

      1397/10/10 ساعت 01:24

      منِ واقعی من! دوست هنرمندم #مازیار_بیژنی کاریکاتوریست این تصویرزیبا را هدیه دادو من واقعی من را به رخم کشید آنچه دردست دارم،نه سه تار است و نه گیتار،نه گرینوف است ونه سیمینوف! عصاهایی است که هنگام پاشکستگی،باخود داشتم میخواهم بردیوار خانه بزنم تا هیچوقت فراموشم نشود کیستم وچیستم!