• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

  1398/12/01 ساعت 06:01

  هربار که بعداز نامه #نیلوفربیانی اسم #قالیباف می‌آید
  یاد پرونده #وبلاگنویسها می‌افتم
  وبلاها وشکنجه هایی که سرشان آوردند
  یادسوال رودررویکی اشان از قالیباف نامزدانتخابات سال۸۴
  بارهادراین مدت فکر می‌کردیم دیگر اتفاق نمی‌افتد
  اما انگارهمیشه همان است
  هم سال۸۸
  هم #مازیارابراهیمی

 • گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

  1398/05/26 ساعت 21:38

  #مازیارابراهیمی در IranIntl# سعی می‌کند از جزییات اتفاقاتی که دوهفته‌گذشته ومدت زندانی شدنش اطلاع رسانی کند
  خبرنگاررسما بازجویی می‌کند درسوالهایش قضاوت دارد
  ازجوابهاهم مثل ببیننده متعجب می‌شود
  حتی درباره زندگی ایشان قبلا نخوانده اکثرمواقع سوالها به هم پیوسته نیست
  #رسانه