• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

      1396/12/22 ساعت 19:58

      من سال ۸۳ مهندسی نفت و همزمان فلسفه محض و سال ۸۴ فقه و حقوق و سال ۸۹ حقوق جزا قبول شدم. از سال ۸۴ خبرنگارم و مادرم به همه میگه «پسرم توی خبرنگاریه». بارها گفتم شغلی با عنوان «توی خبرنگاری» نداریم ولی خب #مادر_است_دیگر