• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/09/08 ساعت 13:09

    ما به #مادربزرگ مان می‌گوئیم #آبا؛ به مادربزرگ مادری‌مان می‌گفتیم علیرضآبا. دلیلش این بود که دائی علیرضا که سال ۶۱ مفقودالآثر شد، نوه‌ها تصمیم گرفتند آبا را با این اسم صدا کنند. تا دو سال قبل که از دنیا رفت، هر روز چشمش به در بود که علیرضا برگردد؛ آخرش خودش رفت تا پیدایش کند …

  • کبری آسوپار   asoupar@

    1396/09/09 ساعت 11:43

    هر جا که بود، سمت آفتاب می‌چرخید انگار آفتابگردان خانه‌ها بود زندگی‌اش روی دانه‌های تسبیح می‌چرخید و ذکرهای زیر لبش … امروز برای همیشه رفت و کلام آخر به مادرم گفته بود کفنم رو بیارید … #مادربزرگ