• کبری آسوپار   asoupar@

    1396/09/09 ساعت 11:43

    هر جا که بود، سمت آفتاب می‌چرخید انگار آفتابگردان خانه‌ها بود زندگی‌اش روی دانه‌های تسبیح می‌چرخید و ذکرهای زیر لبش … امروز برای همیشه رفت و کلام آخر به مادرم گفته بود کفنم رو بیارید … #مادربزرگ