• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

      1397/04/04 ساعت 16:46

      یک:چند #مؤسسه‌مالی‌ پول‌های #مردم را بالامی‌کشند. دو: #دولت با اینکه طرف حساب نیست،در بی‌پول‌ترین شرایط بخش قابل توجهی از پول‌ها را می‌پردازد. سه:چندهزارمیلیارد تومان #ارز و #سکه با پول‌های نامشخص خریداری می‌شود. چهار:ارز و سکه بالا کشیده و بازار بی‌ثبات میشود! نمیشود اینجور دید؟