• سینا رحیم پور   sinarahimpour@

    1398/04/26 ساعت 01:24

    ۳۹ سال از ترور علی فدایی،به دستور فهیم کرمانی حاکم شرع کرمان می‌گذرد فدایی معلم بود، خواننده بود و آزاده که با گلوله تفسیر غلط از اسلام ترور شد ۳۹سال بعد از این اتفاق گروه #لیان ‌و گروه #رستاک در کنسرت کرمان خود آهنگ معروف #فاطلو اثر فدایی را بازخوانی کردند؟ این یعنی اثرگذاری هنر

  • بهمن بابازاده   bahmanbabazade@

    1397/08/19 ساعت 12:07

    اجرای گروه #لیان در دقیقه نود از لیست AFC حذف شد. مشخص نیست این اتفاق تحت تاثیر چه داستانی رخ داده ولی تاسف بار است. هر گروهی امروز جایگزین این اجرا شود باید درباره نحوه جایگزینی شان بحث کرد #پرسپولیس_کاشیما

  • پنل تیم سازی با حضور بهار یارمحمد مدیر سرمایه گذاری #کارخانه_نوآوری، بابک تدین مدیر سرمایه گذاری وی‌سی #لیان و قادر صادقی هم موسس #رایچت و علیرضا جوزی مدیر پنل