• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/06/25 ساعت 09:56

    درآمد میلیاردی آموزش و پرورش از سود فروش «#لباس_فرم» صحت دارد؟ سیدهادی دلبری معاون هماهنگی سازمان دانش آموزی: تاکنون ریالی از استان‌ها بابت درصد فروش لباس فرم دانش آموزی اخذ نشده است.