• سیاوش فلاح پور   SFallahpour@

      1398/01/18 ساعت 13:20

      از نکات کمتر دیده شده در تظاهرات سراسری مردم #الجزائر شعارهای ضد اماراتی است #ابوظبی طی دهه گذشته برای افکار عمومی در جهان عرب به عنوان پایگاه ضدانقلاب‌های عربی و بازیگری همسو با اسرائیل شناخته می‌شود که نقش مهمی در شکست جنبش‌های عربی سال ۲۰۱۱ داشت #لا_للامارات_بأرض_الشهداء