• احسان محمدی   ehsanm92@

      1397/09/04 ساعت 23:21

      ما فعال و خندانیم گسل‌های ایرانیم اونی که گوشی دستشه، اونی که با جارو قلقلک می‌ده، اونی که می‌رقصه … لعنتی‌ها! کاریکاتور: #لاله_ضیایی؛ روزنامه #قانون