• حسین کازرونی   kazeruni@

      1397/10/18 ساعت 10:21

      شهید ابو تراب؛ قبل از آزادی جنوب لبنان (سال۲۰۰۰) در یکی از محورهای نظامی، در اثر زیاد ماندن در برف قدرت راه رفتن را از دست داد. دوستان خود را برای طلب شفا از حضرت زینب فرستاد و بعد از برگشت آنها، شفا پیدا کرد و بعد از سالها در دفاع از حرم حضرت زینب به شهادت رسید #لأنکم_دفء_قلوبنا