• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/11/24 ساعت 17:40

    مشکل فعلی #معیشت،ناشی از کمبود نیست بلکه ریشه در سیاست غلط سرکوب #تورم از طریق #قیمتگذاری دستوری #ارز دارد که هر از چندی با جهش تورمی،اقتصاد را دچار بحران میکند. اما اگر روشهای غلط تثبیت قیمت و ارز چند نرخی فورا متوقف نشود،دور نیست روزی که مشکل ما کمبود ضروریات معیشتی مردم باشد