• مرضیه محمودی   marziyemahmoodi@

    1397/03/12 ساعت 12:21

    دوست روزنامه نگاری دیروز گله کرده که چرا دولت بر قیمت ۴۰ هزار تومانی گیلاس نظارت نمیکنه. حدود انتظارمان از دولت را یک بار برای همیشه مشخص کنیم؛ #قیمتگذاری گیلاس؟ تامین #امنیت؟ کیفیت #آموزش؟ مسکن ارزان؟ اختیاری کردن #حجاب؟ حکمرانی خوب؟ دقیقا چی میخوایم ؟!

  • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/11/24 ساعت 17:40

    مشکل فعلی #معیشت،ناشی از کمبود نیست بلکه ریشه در سیاست غلط سرکوب #تورم از طریق #قیمتگذاری دستوری #ارز دارد که هر از چندی با جهش تورمی،اقتصاد را دچار بحران میکند. اما اگر روشهای غلط تثبیت قیمت و ارز چند نرخی فورا متوقف نشود،دور نیست روزی که مشکل ما کمبود ضروریات معیشتی مردم باشد