• مریم محمد خانی   Maryamim1@

  1397/08/07 ساعت 21:04

  آبان هشتاد و شش، دانشکده ادبیات غم‌انگیزترین جای دنیا بود. محمد دهقانی اخراج شده بود، #قیصر_امین‌پور رفته بود و پاییز فقط سرد بود و هیچ زیبا نبود. #هشت_آبان

 • نام تو رازی نوشته بر پر پروانه‌هاست گل‌ها همه به نام تو مشهورند آیینه‌ها از انعکاس نام تو می‌خندند در کوچه‌های خاطره باران وقتی که خوشه‌های اقاقی از نرده‌های حوصلهٔ دیوار سر ریز می‌کنند و در مشام باد عطر بنفش نام تو می‌پیچد نامت طلسمِ بسمِ اقاقی‌ها است … #قیصر_امین‌پور

 • احمد مسجد جامعی   AMasjedjamei@

  1397/06/24 ساعت 15:25

  من نگران مابقی میدان‌های شهر هستم که مبادا با بهانه‌های واهی حذف شود. اینکه مسئولان #شهرداری منطقه دو اعلام کرده‌اند که حذف میدان #قیصر_امین‌پور را جبران می‌کنند، برایم جای سؤال است! مگر نامگذاری به راحتی اتفاق افتاد؟ مگر #شهر قاعده مند نیست که این کارها صورت می‌گیرد؟

 • احمد مسجد جامعی   AMasjedjamei@

  1397/06/23 ساعت 14:01

  دقایقی پیش از محل سابق میدان #قیصر_امین‌پور بازدید کردم.این اقدام غلط،یعنی همچنان در تصمیم‌گیری‌ها خودرو حرف اول را می‌زند،خاطره و شعر و #قیصر مهم نیست،آسان‌ترین راه را برای رفع مشکل #ترافیک ، آن هم با حذف میدان و مجسمه قیصر انتخاب کردند، اما پایان اینگونه تصمیمات فرارسیده است.

 • روزنامه شهروند   shahrvand_paper@

  1396/05/25 ساعت 15:54

  دوازدهمین ,سیزدهمین وچهاردهمین #کاشی_ماندگار بر سردر خانه #احمدرضا_احمدی، شاعر #ابراهیم_حقیقی، طراح، #قیصر_امین‌پور، شاعر نصب گردید